תנאי שימוש האתר

עדכון אחרון: נובמבר,2021

מבוא

התנאים מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים וחלים על שני המינים באופן שווה

תנאי שימוש אלה חלים על https://retrogames4u.com/ ("האתר" או "האתר").
האתר מופעל על ידי רטרו גיימס 4יו. ברחבי האתר, המונחים "אנחנו", "אנו", " רטרו גיימס 4יו " ו"שלנו" מתייחסים ל- רטרו גיימס 4יו
. רטרו גיימס 4יו מציעה אתר זה, לרבות כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים מאתר זה, לך, המשתמש. המשתמש מותנה בהסכמה לכל התנאים, המדיניות וההודעות האמורות כאן.
השימוש שלך באתר זה מהווה הסכמתך לתנאי שימוש אלה.

דיוק, שלמות ועמידה בזמנים של המידע באתר זה

אנו לא אחראים אם המידע הזמין באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה ניתן למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס בלעדי לקבלת החלטות ללא התייעצות עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, מלאים יותר או מתוזמנים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה היא על אחריותך בלבד. אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי בהכרח אינו עדכני והוא מסופק לעיונך בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התוכן של אתר זה בכל עת, אך אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר. אתה מסכים שזו אחריותך לעקוב אחר שינויים באתר. פריטים מסוימים עשויים להיראות מעט גדולים או קטנים מהגודל האמיתי עקב ברירות מחדל של מסך וטכניקות צילום. פריטים אחרים עשויים להיות מיוצגים בגודל גדול מהגודל האמיתי כדי להציג פרטים בבירור, או קטן מהגודל האמיתי כדי להציג את כל הפריט.

תכונות ופונקציונליות המסופקים על ידי צדדים שלישיים; פריטי צד שלישי

ייתכן שחלק מהתכנים, התכונות והפונקציונליות באתר יהיו בבעלות ומופעלים על ידי צדדים שלישיים (יחד, "ספקי צד שלישי"). השימוש והאינטראקציה שלך עם תוכן, תכונות ופונקציונליות כאלה (יחד, "תוכן צד שלישי") עשוי להיות כפוף לתנאים והגבלות נפרדים.
במקרה זה, אתה מאשר כי תנאי שימוש אלה לא יחולו על השימוש שלך בתוכן של צד שלישי וכי אתה תהיה כפוף ותציית לתנאי השימוש המוצעים על ידי ספקי צד שלישי אלה. אתה מאשר כי איננו אחראים או אחראים אחרת לתכנים של צד שלישי או למעשים או מחדלים של ספקי צד שלישי וכי כל תביעה או סיבות אחרות לפעולה זמינות עבורך בסמוך לגורם הבא עבורך. ספק(ים) ולא לנו.

שימוש בתכני האתר

כל התוכן באתר זה (לרבות, ללא הגבלה, טקסט, עיצוב, גרפיקה, סמלי לוגו, אייקונים, תמונות, קטעי אודיו, הורדות, ממשקים, קוד ותוכנה, כמו גם הבחירה והסידור שלהם), הם רכושם הבלעדי של ו בבעלות רטרו גיימס 4יו, מעניקי הרישיונות שלה או ספקי התוכן שלה ומוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים החלים אחרת. אתה רשאי לגשת, להעתיק, להוריד ולהדפיס את החומר הכלול באתר לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שלא תשנה או תמחק כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הודעה קניינית אחרת המופיעה על החומר שאתה ניגש אליו, מעתיק, מוריד או מהדפיס. כל שימוש אחר בתוכן באתר, לרבות אך לא רק שינוי, הפצה, שידור, ביצוע, שידור, פרסום, העלאה, רישוי, הנדסה לאחור, העברה או מכירה של, או יצירת יצירות נגזרות מכל חומר, מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים המתקבלים מהאתר, או שימוש באתר למטרות תחרותיות ל- רטרו גיימס 4יו, אסורים במפורש. אתה מסכים לציית לכל ההגבלות הנוספות המוצגות באתר מכיוון שהוא עשוי להתעדכן מעת לעת. רטרו גיימס 4יו שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל רישום של כל אדם לאתר זה, להסיר כל אדם מאתר זה או לאסור על כל אדם להשתמש באתר זה מכל סיבה שהיא. רטרו גיימס 4יו, או מעניקי הרישיונות או ספקי התוכן שלה, שומרים על הבעלות המלאה והמלאה על החומר המסופק באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות, ומספקים לך חומר זה ברישיון שניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רטרו גיימס 4יו . רטרו גיימס 4יו אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השימוש שלך בחומרים באתר זה לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם קשורים ל- רטרו גיימס 4יו.

אינך רשאי להשתמש בפרטי ההתקשרות הניתנים באתר למטרות בלתי מורשות, לרבות שיווק. אין להשתמש בכל חומרה או תוכנה שנועדה לפגוע או להפריע לפעולתו התקינה של האתר או ליירט בחשאי כל מערכת, נתונים או מידע אישי מהאתר. אתה מסכים לא להפריע או לנסות להפריע לפעילות האתר בכל דרך שהיא. רטרו גיימס 4יו שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל או להפסיק את גישתך או השימוש שלך באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הפסקת הגישה או השימוש שלך לא תוותר או תשפיע על כל זכות או סעד אחר ש- רטרו גיימס 4יו עשויה להיות זכאית לה על פי חוק או בשוויון.

התנהלות באתר

חלק מהתכונות באתר זה עשויות לדרוש רישום. בהרשמה לאתר ובהתחשב בשימוש שלך באתר אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך. תכונות מסוימות באתר זה עשויות לדרוש שימוש בסיסמה. אתה אחראי להגנה על הסיסמה שלך.
אתה מסכים שאתה תהיה אחראי לכל הצהרות שנאמרו, ולמעשים או מחדלים המתרחשים, באמצעות השימוש בסיסמה שלך. אם יש לך סיבה להאמין או להיות מודע לאובדן, גניבה או שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך, הודע ל- רטרו גיימס 4יו מיד. רטרו גיימס 4יו עשויה להניח שכל תקשורת שמקבלת רטרו גיימס 4יו בסיסמתך נעשתה על ידך אלא אם רטרו גיימס 4יו תקבל הודעה אחרת. אתה או צדדים שלישיים הפועלים בשמך אינם רשאים למסגר אתר זה או להשתמש בסימנים הקנייניים שלנו כמטא תגים, ללא הסכמתנו בכתב. אינך רשאי להשתמש במסגרות או להשתמש בטכניקות מסגור או בטכנולוגיה כדי לצרף כל תוכן הכלול באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של רטרו גיימס 4יו. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתוכן אתר כלשהו במטא תגיות או בכל טכניקה או טכנולוגיות אחרות של "טקסט נסתר" ללא הסכמה מפורשת בכתב של רטרו גיימס 4יו.

לינקים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שחלקם מופעלים על ידי רטרו גיימס 4יו או שותפיה ואחרים מופעלים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך וכדרך נוספת לגישה למידע הכלול בהם. לא בהכרח בדקנו את כל המידע באותם אתרים אחרים ואיננו אחראים לתוכן של אותם אתרים או כל אתר אחר או למוצרים או שירותים כלשהם שעשויים להיות מוצעים דרך אותם אתרים או כל אתר אחר. אין לראות בהכללת קישורים לאתרים אחרים אישור לתוכן של אתרים מקושרים. תנאים והגבלות שונים עשויים לחול על השימוש שלך בכל אתר מקושר. רטרו גיימס 4יו אינה אחראית לכל הפסדים, נזקים או התחייבויות אחרות שייגרמו כתוצאה מהשימוש שלך באתרים מקושרים כלשהם.

סימני מסחר וזכויות יוצרים

סימנים מסחריים, סמלי לוגו וסימני שירות המוצגים באתר זה, מעניקי הרישיונות או ספקי התוכן שלו, או צדדים שלישיים אחרים. כל הסימנים המסחריים, הלוגו וסימני השירות הם רכושם של בעליהם בהתאמה. שום דבר באתר זה לא יתפרש כמעניק, במשתמע, בהסרה, או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש בכל סימן מסחרי, לוגו או סימן שירות המוצגים באתר ללא אישור מראש ובכתב של הבעלים, למעט כפי שמתואר אחרת כאן.
רטרו גיימס 4יו שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא ניתנו במפורש באתר ובתוכנו. אתר זה וכל תוכנו, לרבות אך לא רק טקסט, עיצוב, גרפיקה, ממשקים וקוד, והבחירה וסידורם, מוגן כאוסף על פי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית, ישראל ומדינות אחרות.

 

הודעת הפרה

אתה מודיע בזאת כי רטרו גיימס 4יו אימצה ויישמה באופן סביר מדיניות הקובעת סיום בנסיבות מתאימות של מנויים ובעלי חשבונות של המערכת או הרשת של רטרו גיימס 4יו שהם מפרי זכויות יוצרים חוזרים. אם אתה סבור שזכויות היוצרים שלך או זכויות היוצרים של אדם שבשמו אתה מורשה לפעול הופרו, אתה רשאי להודיע ​​לסוכן זכויות היוצרים שלנו:

רטרו גיימס 4יו. מחלקה משפטית

טל': 97251-206-0486+

דוא"ל: retrogamesisrael@gmail.com

כדי להיות אפקטיבי, ההודעה שלך חייבת (i) להיות בכתב, (ii) להיות מסופקת לסוכן זכויות היוצרים שלנו, ו-(iii) לכלול באופן מהותי את הדברים הבאים:

  1. חתימה פיזית או אלקטרונית של מי שהוסמך לפעול בשם בעל זכות בלעדית שהופרה לכאורה;
  2. זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרו, או, אם מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מקוון בודד מכוסות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באתר זה;
  3. זיהוי החומר הנטען כמפר או נושא לפעילות מפרה ושיש להסירו או לנטרל את הגישה אליו, ומידע מספיק סביר כדי לאפשר לספק השירות לאתר את החומר;
  4. מידע מספיק סביר כדי לאפשר לספק השירות ליצור קשר עם הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם קיים, כתובת דואר אלקטרוני שבה ניתן ליצור קשר עם הצד המתלונן;
  5. הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן שעליו מתלונן אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; 
  6. הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש של עדות שקר, כי הצד המתלונן מוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה. רטרו גיימס 4יו אינה מחויבת לפרסם, להעביר, לשדר, להפיץ או לספק כל חומר זמין באתר זה, לרבות חומר שאתה מספק לנו, ולכן יש לנו זכות מוחלטת להסיר כל חומר מהאתר לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל מקרה.

רטרו גיימס 4יו אינה מחויבת לפרסם, להעביר, לשדר, להפיץ או לספק כל חומר זמין באתר זה, לרבות חומר שאתה מספק לנו, ולכן יש לנו זכות מוחלטת להסיר כל חומר מהאתר לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל מקרה. זְמַן.

שינויים בתנאי שימוש אלה

רטרו גיימס 4יו שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, בכל עת, על ידי פרסום תנאים מתוקנים באתר. באחריותך לבדוק מעת לעת כל שינוי שאנו מבצעים בתנאי השימוש. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי בתנאי השימוש או במדיניות אחרת פירושו שאתה מסכים לשינויים.

במקרה שנבצע שינויים מהותיים בתנאי השימוש, הודעה על השינויים תפורסם בעמוד הבית של אתר זה והתנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף שלושים יום לאחר פרסומם באתר.

הסכמה מלאה וקבילות

הסכם זה וכל מדיניות או כללי הפעלה המתפרסמים באתר זה מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבין רטרו גיימס 4יו ביחס לנושא שלו ומחליפים כל הודעות והצעות קודמות או בו-זמנית, בין בעל פה ובין בכתב, בין הצדדים ביחס לנושא כזה. גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים לשימוש באתר באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורישומים עסקיים אחרים שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת.

בר הפרדה

אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיקבע כבלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר הוראות ההסכם ימשיכו להיות תקפים במלואם, מחייבים וניתנים לאכיפה.

איך ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן לגבי תנאי שימוש אלה או אתר זה, אנא צור איתנו קשר באמצעות:

Emailing us at: retrogamesisrael@gmail.com

 

תודה שביקרת באתרנו

 

Added Cart Error